Om toegang te krijgen tot uw Trade Finance Dashboard, klikt u op de ‘Handelsfinanciering’ optie in het linker hoofdmenu.

Bovenaan het scherm ziet u uw kredietlimiet en gebruik.

Rechts van de kredietlijn vindt u een tijdelijke aanduiding waar u binnenkort de status van uw rekeningen kunt beheren en bekijken.

Onder het kredietlimiet kunt u twee tabellen bekijken:

Ingediende aanvragen

De tabel toont alle verzoeken die u bij het platform heeft ingediend en bevat:

  1. Aanvraaggegevens - dit is een referentienummer voor het verzoek

  2. Bedrag - dit is het factuurbedrag en de factuurvaluta die u Ebury heeft gevraagd te betalen aan uw leverancier

  3. Vervaldatum - de datum waarop de factuur moet worden terugbetaald, en

  4. Status - er zijn vier statussen die van toepassing zijn op elk verzoek:

a. Aanvraag verwerken - Dit betekent dat we uw verzoek verwerken en mogelijk wachten op verdere informatie die via e-mail door ons Operations-team wordt meegedeeld.

b. Aanvraag goedgekeurd, betaling verwerken - Dit betekent dat alles is goedgekeurd en dat de betaling aan uw leverancier binnenkort zal worden gedaan.

c. Afgewezen - Als uw verzoek is afgewezen, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

d. Betaling gedaan - Betaling is gedaan aan uw leverancier. Zodra het verzoek is betaald, kunt u dit in de tabel met terugbetalingen zien.

Terugbetalingen

De tabel toont alle terugbetalingen aan Ebury die vervallen zijn of zijn gedaan. Alle verzoeken die zijn gemarkeerd als ‘Betaling gedaan’ in de Status in de tabel ‘Ingediende verzoeken’, worden hier weergegeven. De tabel bevat:

  1. De aanvraaggegevens - dit is een referentienummer voor het verzoek

  2. Oorspronkelijk bedrag - dit toont het oorspronkelijke factuurbedrag dat we aan uw leverancier hebben betaald met de bijbehorende koers welke is gebruikt als onderdeel van de berekening van het terugbetalingsbedrag

  3. Terugbetalingsbedrag - dit is het bedrag dat u Ebury moet terugbetalen. Het wordt berekend op basis van het oorspronkelijke bedrag, de bijbehorende koers en uw kredietkosten.

  4. Terugbetalingsdatum - dit is de datum waarop u Ebury moet terugbetalen

  5. Status: er zijn drie statussen die van toepassing zijn op elke transactie:

a. Terugbetaling gedaan - dit geeft aan dat u Ebury het Terugbetalingsbedrag heeft terugbetaald.

b. Terugbetaling in behandeling - dit geeft aan dat de terugbetaling nog in behandeling is en dat deze niet achterstallig is.

c. Achterstallige terugbetaling - dit geeft aan dat de terugbetaling nog in behandeling is en dat deze te laat is. Het aantal achterstallige dagen wordt vermeld naast de Terugbetalingsdatum.

Heb je het antwoord gevonden?