Dit document beschrijft de voorwaarden waaronder Ebury een factuur kan voorfinancieren. Lees het document goed door, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw transacties zo snel en efficiënt mogelijk worden verwerkt.

Betaalvoorwaarden

Om een transactie te financieren, moet de factuur van de goederen of diensten altijd op ons platform wordt geüpload.

Overige documenten die we nodig hebben variëren en zijn afhankelijk van de betalingsvoorwaarden bij uw leverancier:

Deposit / 100% Vooruitbetaling - Deze transacties moeten binnen 60 dagen na de factuurdatum op het platform worden geüpload. Facturen die na deze periode van 60 dagen worden geüpload, komen niet in aanmerking voor financiering.

Betaling vóór verzending - We hebben een bewijs nodig dat de goederen nog niet zijn verzonden. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een mailwisseling met uw leverancier waarin de geschatte levertijd wordt bevestigd met ons te delen.

Betaling vereist in X-dagen - Deze transacties moeten binnen X dagen na de factuurdatum op het platform worden geüpload. Wanneer de betalingsvoorwaarden 90 dagen of langer zijn verzoeken wij dit te vermelden op de factuur. Wij kunnen

maximaal 150 dagen voorfinancieren.

Betaling tegen kopie van documenten (vrachtbrief/Bill of Lading) - Deze transacties moeten worden ingediend op het platform binnen 30 dagen van de vrachtbriefdatum. Daarnaast hebben wij de pakbon nodig als link tussen de factuur en de

vrachtbrief.

Betaling bij aankomst in de haven - Deze transacties moeten 30 dagen vóór de erwachte aankomstdatum op het platform worden ingediend, zodat we de aankomst van het schip kunnen volgen. Hiervoor moeten de vrachtbrief en de paklijst geüpload

worden op het platform.

Als een factuur is verlopen, kunnen wij deze niet financieren. Zorg er dus voor dat documenten worden geüpload binnen de eerder genoemde termijnen

Factuurvereisten

Op elke factuur moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

• Een duidelijke omschrijving van de goederen of diensten;

• De factuur moet een geldige factuurdatum hebben;

• Als een factuurdatum is verstreken, kunnen we deze niet financieren. Zorg ervoor dat geüploade facturen voldoen aan de betalingsvoorwaarden zoals beschreven in dit document;

• Het te financieren bedrag moet duidelijk zichtbaar zijn;

• Factuur moet t.a.v. uw bedrijfsnaam zijn;

• De goederen of diensten moeten overeenkomen met uw handelsactiviteit;

• Bankgegevens en andere relevante gegevens van uw leverancier moeten duidelijk zichtbaar zijn.

Overige Zaken Om Rekening Mee Te Houden

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij u om aanvullende informatie vragen over de relatie met uw leverancier Dit kan bijvoorbeeld het verkrijgen van eerdere facturen, verzenddocumenten of een bewijs van eerdere betalingen zijn.

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via tradefinanceoperations@ebury.com

Heb je het antwoord gevonden?